Sorry, the Koh Ngai (Kaimuk Tong Resort) - Koh Yao Yai (Klong Hia Pier) service is no longer available with Direct Ferries.

Koh Ngai (Kaimuk Tong Resort) Koh Yao Yai (Klong Hia Pier) Alternatives